Priser og handelsbetingelser

Priser og handelsbetingelser

 • Alle typer fejlretning, vedligeholdelsesopgaver og øvrigt IT arbejde afregnes med kr. 840 pr. time.
 • Opgaver udført ved tilstedeværelse i kundens virksomhed, afregnes med minimum for 1,5 time og pr. påbegyndt halve time. Online support via TeamViewer afregnes pr. påbegyndt kvarter. Online administration af div. afregnes pr. påbegyndt kvarter. Telefonsupport afregnes pr. påbegyndt kvarter.
 • Kørsel og anden transport afregnes efter statens takster eller aftalt betaling.
 • Værkstedstimer på eget værksted afregnes pr. påbegyndt kvarter eller tilbud. 
 • Med mindre andet er aftalt på forhånd, afregnes alle fakturaer med kredit 8 dage netto.
 • Fakturaer afregnes sædvanligvis med bankoverførsel, men der kan også afregnes via MobilePay, PayPal og iZettle. 
 • Birchs IT forbeholder sig ret til at opkræve aconto betaling før og undervejs i større projekter.
 • Der ydes ikke kredit til eventuelle privatkunder. 
 • Der garanteres 100% diskretion i omgang med vores kunders data.
 • Kronborg IT/Birchs IT kan under udførelse af arbejde utilsigtet få adgang til personfølsomme oplysninger og forretningskritiske data. 
 • Eventuelle hemmeligheds-aftaler, tavshedserklægringer, tilbud og kontrakter udføres for kundens regning.
 • Birchs IT kan aldrig drages til ansvar for tab af kunders data før, under og efter udførelse af arbejde. 
 • Det er kundens ansvar at sørge for forsvarlig backup af sine data og evt. forsikringer for datatab.


  Alle nævnte priser i hjemmesiden er ekskl. moms

Tlf. 4113 0224

Ring os op